BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja dot. odwołania naboru na stanowisko księgowego w Gdańskim Zespole Żłobków

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków odwołuje ogłoszony w dniu 23.04.2019r. nabór na stanowisko urzędnicze „księgowy” w Gdańskim Zespole Żłobków, z powodu odstąpienia od zamiaru zatrudnienia osoby na tym stanowisku wobec zmiany sytuacji kadrowej.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko pracy proszone są o ich odbiór w siedzibie Gdańskiego Zespołu Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk w terminie 7 dni, tj. do dnia 20.05.2019r.

Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

metryczka publikacji