BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została:

  • Pani Anna Grenda-Jastrzembska zam. Bydgoszcz               

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

metryczka publikacji