BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Główna księgowa w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia

Kołobrzeska 61

80-397 Gdańsk

 

Informuje o wyniku naboru na stanowisko głównej księgowej. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: Pani Jolanta Grochowska-Bednarska zamieszkała w Gdańsku

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na w/w stanowisku.

metryczka publikacji