BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Administrator w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Aleksander Kozłowski zam. Gdańsk
  • Pan Bartosz Romanowski zam. Gdańsk
  • Pani Monika Samociak zam. Gdańsk

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskali najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji