Podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Doradztwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Poradnictwa Prawnego w Wydziale Doradztwa (1 etat, umowa o pracę na zastępstwo)

W związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Metryczka publikacji