Inspektor w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W dwóch osobnych konkursach z dnia 04.04.2022 r. na stanowisko inspektor po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wygrały osoby: 

Pan Piotr KOHNKE zamieszkały w Mostach, który spełnia wszystkie obligatoryjne wymagania, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków w MZON w Gdańsku,

oraz 

Pani Joanna PATOKA zamieszkała w Pruszczu Gdańskim, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków w MZON w Gdańsku.

Metryczka publikacji