Inspektor ds pracowniczych w Gdańskim Zespole Żłobków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:

Inspektor ds. pracowniczych – 1 etat

w Gdańskim Zespole Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

(Nr sprawy GZŻ.DK.111.3.21.MD)

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Domaradzka Gabriela Ewa zam. w Gdańsku

Uzasadnienie

Kandydatka spełnia wymogi formalne oraz posiada wiedzę do wykonywania zadań na w/w stanowisku, zweryfikowaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka publikacji