Inspektor ds. edukacji w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Gdański Ogród Zoologiczny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Paweł Ciesielski zam. Gdańsk.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku inspektora do spraw edukacji. Kandydat osiągnął najwyższe wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

Metryczka publikacji