Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk)

na stanowisko urzędnicze:

 

Główny księgowy

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Ząbkiewicz zam. w Straszynie

 

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania konieczne do pracy na
w/w stanowisku urzędniczym.

 

Metryczka publikacji