BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Podatek rolny

Formularze do pobrania:

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Załączniki, osoby prawne i fizyczne

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących w latach ubiegłych, wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Deklaracja / informacja w sprawie podatku rolnego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Dla osób fizycznych wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumemtów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 250
tel.: +48 58 323 62 50

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1892),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800),

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.


O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.


Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek rolny i leśny ]

metryczka publikacji