BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WŚ - dogrywka

Na podstawie Zarządzenia nr 1045/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać od dnia 29 czerwca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r do godz: 16:00

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 290 000 zł:

a) zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska – 50 000 zł w roku 2018, 120 000 zł w roku 2019, 120 000 w roku 2020, w zakresie:

  • ratowania gatunków zagrożonych – ochrona płazów i gadów,
  • pomocy zwierzętom dzikim, opieki nad zwierzętami dzikimi
  • restytucji fauny i flory w rzekach

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert
Załączniki do Szczegółowych warunków otwartego konkursu
Instrukcja tworzenia konta w systemie witkac
Instrukcja składania oferty w systemie witkac
metryczka publikacji