BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, ul. Kamienna Grobla 9 w Gdańsku,

Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku

Zawiadamia o wydaniu decyzji administracyjnej dnia 2 listopada 2018 r. na wniosek P. Marty Czekaj Atem Polska Sp. zo.o z siedzibą w Gdyni 81-537 przy ul. Łużyckiej 2 będącej pełnomocnikiem T Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 w Warszawie dotyczącej wniosku o zmianę decyzji znak BMKZ.4125.1465.2017.SG.4 z dnia 28 grudnia 2017 r. obejmującego pozwolenia na roboty budowlane polegające na budowie stacji  przekaźnikowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Kamienna Grobla 9 w Gdańsku,  znajdującego się na działce  nr 200/2 obręb 100, w Gdańsku

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia oraz, że mogą zapoznać się z decyzją w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wały Jagiellońskie 1 pok. nr 1 (tel. 58-323-17-09).

Plik do Pobrania

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (201.07 KB)
metryczka publikacji