BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Koordynator ds. Bursztynu

Robert Pytlos
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk                                                                                                                                                                                                                      III piętro, pokój Nr 376 
tel. 58 323 65 76
e-mail: robert.pytlos@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi.

metryczka publikacji