BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska nr 1, 2, 3, 4, 5 określonych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska nr 1, 2, 3, 4, 5 określonych w ?Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku?.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska nr 1, 2, 3, 4, 5 określonych w ?Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku?.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2009 rok na zadania  nr 1, 2 ,3, 4 ,5 w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie,
ochrony i promocji zdrowia; rekreacji, krajoznawstwa oraz  wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania działalności naukowej z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie uzdolnionej;  oświaty i  wychowania,   z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży   oraz  kształcenia ustawicznego.

Dokument do pobrania: Wyniki konkursu 2009 rok na zad nr 12345 (366 KB)

metryczka publikacji