BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego konkursu ofert 2013 na realizację zadania szczegółowego: Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska

Wyniki otwartego konkursu ofert 2013 na realizację zadania szczegółowego: Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska

Wyniki otwartego konkursu ofert 2013 na realizację zadania szczegółowego: Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska - festiwal sztuk wizualnych o charakterze międzynarodowym, w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Lp.
Nr kontrolny
Nazwa Organizacji
Tytuł projektu
Wnioskowana wysokość dotacji
Oferta spełnia wymogi formalne
Kwota dofinansowania
1
1
Fundacja Wyspa Progress
ALTERNATIVA 2013
800 000 zł
tak
649 100 zł

 

metryczka publikacji