BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Częściowe unieważnienie konkursu ofert głoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1814/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 2051/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie PMG 2051/19 (125.37 KB)

metryczka publikacji