Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.08.2021 r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego : szpaleru drzew przy ul.Świbnieńskiej usytuowanego w granicach działek ewidencyjnych : 421 w obrębie Świbno, 127 w obrębie Przegalina (gmina i powiat Miasto Gdańsk, województwo pomorskie).

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.08.2021r.- skan. (461.71 KB)

metryczka publikacji