BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Przebudowa instalacji LPG i zbiorników w tym likwidacja dwóch zbiorników naziemnych i budowa jednego zbiornika podziemnego o pojemności 10m3 na stacji paliw Shell przy ul. Rzeczypospolitej 8 w Gdańsku.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdańska

 ZAWIADAMIA:

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa instalacji LPG i zbiorników w tym likwidacja dwóch zbiorników naziemnych i budowa jednego zbiornika podziemnego o pojemności 10m3 na stacji paliw Shell przy ul. Rzeczypospolitej 8 w Gdańsku.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 8 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w godzinach pracy urzędu.

metryczka publikacji