BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenie na budowę zespołu budynków biurowych ul. ks. J. Popiełuszki, S. Jaracza Gdańsk

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2081)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu w dniu 09.07.2019r. na rzecz spółki RKD Development Gdańsk Sp. z o.o. decyzji nr WUiA-V.6740.803-2.2019.AB.167565 o pozwoleniu na budowę zespołu budynków biurowych (A, B, C) wraz z infrastrukturą techniczną oraz na przebudowę sieci wodociągowej i elektroenergetycznej linii SN 15 kV w Gdańsku przy ul. Popiełuszki/Nowomiejska/Jaracza, dz. nr 151/20 obr. 068 .

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji i materiałami w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 459 (tel. 058 32-36-459) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach - poniedziałki, środy i piątki od. 8:00 ÷ 15:00

metryczka publikacji