BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji, odmowa wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. S. Lema, Gdańsk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. poz.2096 z 2018r.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2018r. Dz.U. poz. 1474 z póź.zmn.)

zawiadamiamo wydaniu w dniu 05.07.2019r. decyzji nr WUiA-V.6740.1103-15.2018.AB.329190 o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Stanisława Lema w Gdańsku.”

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków - pok. nr 459 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-9:00 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów)

metryczka publikacji