BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowego obiektu mostowego nad Opływem Motławy w miejscu likwidowanego istniejącego mostu kolejowego wraz z utwardzeniem nawierzchni na terenie działki nr 5/15, obręb nr 098, pomiędzy ul. Mostową i ul. Grodza Kamienna.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo nr WUiA –VI.6733.57-2.2019.MK.190227 z dnia 08.07.2019r., polegającej na budowie nowego obiektu mostowego nad Opływem Motławy w miejscu likwidowanego istniejącego mostu kolejowego wraz z utwardzeniem nawierzchni na terenie działki nr 5/15, obręb nr 098, pomiędzy ul. Mostową i ul. Grodza Kamienna w Gdańsku.

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 454 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 9.07.2019r.

 

metryczka publikacji