BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o czynnościach wznowienia przebiegu granic w dniu 02.VII.2019r o godzinie 8:30 w Gdańsku przy ulicy Sukienniczej 4a.

W związku z planowanymi czynnościami przeprowadzenia wznowienia granic na nieruchomości należącej do Gminy Miasta Gdańska Władający Zespół Szkół Łączności - Technikum Łączności (szczegółowe dane w załączniku), oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 90 działka nr 406 prosimy o udział w wymienionych jako stronę zainteresowaną obywatelkę Horsowską Stanisławę (nieznaną z adresu) obr. 90 działka 398.

Zawiadamiam, że w dniu 02.07.2019r. o godzinie 8:30 w Gdańsku przy ul. Sukienniczej 4a zostaną przeprowadzone czynności wznowienia granic nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Miasta Gdańska władający Zespół Szkół Łączności - Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej oznaczonej w ewidencji gruntów; obręb 90 działka nr 406 KW GD1G/00032164/3.

Proszę o udział w wymienionych czynnościach jako stronę zainteresowaną.

Wniosek456 (1.28 MB)

metryczka publikacji