BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 27.12.2018r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Przemyskiej w Gdańsku na działce nr 69/17 obręb 0075".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 27.12.2018r. (55.02 KB)
metryczka publikacji