BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.04.2019r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa gazociągu podmorskiego na odcinku : Pomorski Układ Zaporowy - Gdańsk wraz z punktem przeładunkowym gazu".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.04.2019r.. (62.64 KB)

metryczka publikacji