BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.06.2019r. informujące o wniesionym odwołaniu w prowadzonym postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych polegających na przywróceniu warunków siedliskowych obszaru wodno-błotnego w Szczerbięcinie.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.06.2019r. (48.88 KB)

metryczka publikacji