BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 14.08.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I"

Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie przygotowania linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła (900.35 KB)

metryczka publikacji