BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 04.09.2019r. o wystąpieniu do PPIS w Gdańsku oraz do PGWWP w Bydgoszczy o wyrażenie ponownej opinii co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 04.09.2019r. (275.54 KB)

metryczka publikacji