BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie dot. postanowienia w spr. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji- budowa drogi ul. Hynka w Gdańsku

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2019 roku postanowienia nr WUiA-V.6740.2057-10.2016.PK.299433 prostującego na wniosek strony oczywistą omyłkę w decyzji nr WUiA-I.6740.2057-4.2016.2-PK.299433 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku”.

         Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki i Architektury - pok. nr 456 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8°°- 15°° w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

         Uwaga: Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu postanowienia oraz po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.

metryczka publikacji