Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017-2019 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

INFORMACJA:

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 (obejmujący projekty jednoroczne) jeszcze nie został rozstrzygnięty.

Lista ofert dofinansowanych w konkursie ofert 2017-2019 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (120.26 KB)

Lista ofert odrzuconych w konkursie ofert 2017-2019 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (68.99 KB)

Lista ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w przypadku których Komisja odstąpiła od oceny (61.51 KB)

metryczka publikacji