BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej „Orunia”

Dom Pomocy Społecznej „Orunia” ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk poszukuje spadkobierców:

 

Pana Romana Rost syna Czesława i Jadwigi ur. 07.05.1966 r. w Gdyni.

 

Dom Pomocy Społecznej „ Orunia” w Gdańsku działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS „Orunia”.

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zamieszczenia ogłoszenia i spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

metryczka publikacji