BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Realizacja II etapu zagospodarowania Jaru Wilanowskiego zakończona

Realizacja II etapu zagospodarowania Jaru Wilanowskiego zakończona

Zakończyły się prace drugiego etapu zagospodarowania zespołu parkowo – rekreacyjnego Jar Wilanowska.

Zakres robót obejmował:  budowę tunelu łączącego część wschodnią i zachodnią Jaru, wykonanie alejek parkowych wraz z oświetleniem, wykonanie nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, altany), placów zabaw dla dzieci (plac zabaw lokomotywa, sprawnościowy plac zabaw, linowy plac zabaw), budowę dwóch nowych placów sąsiedzkich, a także prace związane z zielenią. Założono 13.200 m2 terenów zielonych (trawniki i łąki kwietne). Zasadzono 312 szt. drzew i 270 szt. krzewów. Ustawiono domki dla owadów, budki lęgowe i karmniki dla ptaków.

 

Koszt robót wyniósł  6.037.570 zł.

Na sfinansowanie zadania Miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 230 tys. zł.  

http://www.wfos.gdansk.pl/

metryczka publikacji