Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Otwarty konkurs ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: do 15.12.2016 r.
(obowiązuje data wpływu do Urzędu)

UWAGA: ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia

Termin ogłoszenia listy ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia: 10.01.2017 r.

Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 11.01.2017 r., 12.01.2017 r. i 13.01.2017 r.

UWAGA: nowy formularz oferty i zmiany w szczegółowych warunkach konkursu

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Załączniki do pobrania:

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (688.38 KB)

Formularz oferty 2017 (74.07 KB)

Karta oceny oferty (196.46 KB)

Pomocnicza instrukcja wypełniania oferty (746.32 KB)

Zarządzenie nr 1818/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 ws. konkursu (204.35 KB)

metryczka publikacji