BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w spr. pozwolenia wodnoprawnego dla GPEC Sp. z o.o. na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Pastoriusza 16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w spr. pozwolenia wodnoprawnego przez GPEC (35.54 KB)

metryczka publikacji