BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 04.03.2019r. dot. udzielenia spółce LOGITUS Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym pod dnem Potoku Maćkowego w związku z realizacją inwestycji pn."Budowa przyłączy telekomunikacyjnych LOGITUS do budynków przy ul.Niepołomnickiej w Gdańsku"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku (41.21 KB)

metryczka publikacji