BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 04.04.2019r. informujące o zmianie zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku ROBYG GROBLA PARK Sp. z o. o. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rekultywacji wód podziemnych, obejmującej wykonanie wykopu pompowego oraz odprowadzenie wód oczyszczonych w procesie rekultywacji do rzeki Motławy.

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 04.04.2019r. (53.15 KB)

metryczka publikacji