BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 25.03.2021r. dot. wszczęcia na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego tj. mostu w km 3+794 LK 722 na kanale Warzywód.

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 25.03.2021r. - skan (406.78 KB)

metryczka publikacji