BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 17.12.2020r. dot. przedsięwzięcia pn." Budowa gazociągu podmorskiego na odcinku : Pomorski Układ Zaporowy - Gdańsk wraz z punktem przeładunkowym gazu".

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 17.12.2020r - skan (385.42 KB)

metryczka publikacji