BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, znak DROŚ.AW.6220-292/10/MB w zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych wylotem WKA1 DN 600 GRP do kanału "A" w km 5+980 drogi, w okresie budowy Trasy Słowackiego- Zadanie IV

Obwieszczenie PGWWP w zakresie odprowadznia ścieków w okresie budowy Trasy Słowackiego-Zadanie IV (37.64 KB)

metryczka publikacji