BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Komunikat dla użytkowników wieczystych dot. dostarczenia korespondencji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Od 1 stycznia do końca 2019 r. każdy użytkownik wieczysty powinien otrzymać zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od początku czerwca, taki wniosek może dostarczać także pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do tej pory korespondencja związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności była dostarczana do gdańszczan głównie za pośrednictwem poczty. Od 1 czerwca 2019 r. decyzje będą dostarczane do użytkowników wieczystych również przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Użytkownicy wieczyści, do których nie dotarła jeszcze korespondencja związana z przekształceniem, mogą zatem spodziewać się, że takie pismo dostarczy do nich nie listonosz a urzędnik z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku, z mocy „Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności”, rozpoczęło się przekształcenie. Prezydent Gdańska z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od 1 stycznia 2019 r.) wydaje zaświadczenie każdemu użytkownikowi wieczystemu w mieście.

W myśl nowej ustawy, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe:
- zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;
lub
- zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

metryczka publikacji