Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych dotyczących części list poparcia do projektów Budżetu Obywatelskiego

Z przykrością informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych polegającym na umieszczeniu w serwisie internetowym służącym do obsługi zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego plików ze skanami list poparcia. Sprawa dotyczy następujących projektów:

  • „Dobre Miejsce”,
  • „Doposażenie placu zabaw w parku Reagana”,
  • „Doposażenie placu zabaw przy Hallera”.

Skany list zawierających imiona i nazwiska, adresy oraz podpisy około 90 osób popierających w/w projekty były możliwe do pobrania od 3 października 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Potencjalnym negatywnym skutkiem tego naruszenia dla tych z Państwa, których ono dotyczy może być utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, potencjalnie otrzymywanie niezamówionej korespondencji o niepożądanej treści czy użycie danych przez inną osobę w celu podszycia się pod osobę, której dane ujawniono np. wysyłanie w jej imieniu tradycyjnej korespondencji.

W naszej opinii prawdopodobieństwo wystąpienia dla w/w skutków jest jednak ograniczone ze względu na poniższe okoliczności:

  • po otrzymaniu przez nas informacji o opublikowaniu list, niezwłocznie usunięto je ze stron na których były umieszczone, ponadto zablokowano dostęp do serwisu internetowego;
  • listy nie były widoczne bezpośrednio w serwisie internetowym, trzeba było dokonać szeregu działań, aby je pobrać;
  • na chwilę obecna stwierdzono ograniczaną ilość pobrań z listami z serwisu internetowego.

Podjęliśmy także decyzję o zgłoszeniu tego naruszenia bezpośrednio Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niemniej, w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony Państwa danych osobowych sugerujmy zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu, czy potwierdzaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu – szczególnie w sytuacji gdy inicjatywa nie leży po Państwa stronie.

Gdyby jednak mieli Państwo informacje uzasadniające podejrzenie przestępczego użycia ujawnionych danych osobowych należy ten fakt niezwłocznie zgłosić organom ścigania, z którymi podejmiemy odpowiednia współpracę.

W razie jakiekolwiek pytań lub potrzeby przekazania dodatkowych informacji w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel.: (+48 58) 323 65 97 mail: brdiwm@gdansk.gda.pl lub z inspektorem danych osobowych (Piotr Wojczys, iod@gdansk.gda.pl, nr tel. (+48 58) 323 81 25)

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, a przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikło z błędu ludzkiego, które było działaniem nieumyślnym. Aby podobne zdarzenia nie miało więcej miejsca zostanie wprowadzona dodatkowa wewnętrzna kontrola treści umieszczanych w systemie.

Urząd Miejski w Gdańsku bardzo przeprasza za zaistniałą sytuację.

Metryczka publikacji