Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP z dnia 06.05.2020r. o wszczęciu na wniosek Gminy Miasta Gdańska postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prac i urządzeń wodnych na Zbiorniku retencyjnym nr 4 (Subisłwa) w km 2+ 143 Potoku Oliwskiego.

Metryczka publikacji