BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Gdański Zespół Żłobków

ul. Racławicka 8
80-406 Gdańsk
tel.: +48 58 341 47 36, 344 37 49
fax +48 58 341 47 36
e-mail: biuro@zlobki.gda.pl
adres www: www.zlobki.gda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /gdanskiezlobki/SkrytkaESP

Status prawny jednostki: Jednostka budżetowa Miasta Gdańska

Kierownictwo:

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków Krystyna Konieczny

tel.: +48 58 341 47 36

Jednostki organizacyjne Gdańskiego Zespołu Żłobków:

 

Nr i nazwa Żłobka

Adres Żłobka

Kierownik Żłobka

Telefon/Fax

1 FRASZKA

Malczewskiego 33

Żłobek w trakcie termomodernizacji

 

2 KASZTANEK

Piastowska 92A

Ewa Grygiel

58 553-16-81

3 ZŁOTA RYBKA

Chałubińskiego 20

Anna Kozdemba

58 302-88-67

4 NUTKA

Startowa 3

Barbara Ilasiewicz

58 556-56-16

5 PODZIOMEK

Konopnickiej 14

Alicja Jankowska

58 341-55-50

6 KOSZAŁEK OPAŁEK

Wassowskiego 7

Magdalena Szewel

58 341-04-42

7 BEREK

Pocztowa 1

Karolina Pałczyńska

58 301-11-06

Filia Żłobka nr 7 SKARBEK

Kolorowa 27

Anna Omilian

58 573-38-28

8 BÓWKA

Szeroka 15/17

Barbara Łopuszyńska

58 301-14-03

9 GULIWER

Racławicka 8

Dorota Różyńska

58 341-24-79

10 DZWONECZEK

Królewskie   Wzgórze 2

Dorota Woźniak

58 304-12-08

11 BURSZTYNEK

Wilanowska 16

Beata Labuda

58 682-50-12

12 ŻAGIELEK

Olsztyńska 12

Małgorzata Mańkowska

58 553-20-30

 

Przedmiot Działalności:

Samorządowa jednostka budżetowa świadcząca usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w formie korespondencji, rozmów telefonicznych, strony internetowej i bezpośredniej obsługi.

Budżet i mienie:

Budżet na 2020r. – 24 401 416,00 zł

Majątek jednostki – 35 664 224,00 zł

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Uchwała Nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu, zmieniona uchwałą Nr IV/17/14 RMG z dnia 18 grudnia 2014 r., uchwałą Nr XII/315/15 RMG z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XVII/516/15 RMG z dnia 17 grudnia 2015 r., uchwałą Nr XXII/639/16 RMG z dnia 28 kwietnia 2016r ., uchwałą Nr XLIV/1226/17 RMG z dnia 26 października 2017r., uchwałą Nr XLVI/1388/17 RMG z dnia 18 grudnia 2017r., uchwałą Nr LVII/1729/18 RMG z dnia 27 września 2018r.
  • Uchwała Nr XLIV/1223/17 Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 10 „Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu, zmieniona uchwałą Nr XLVI/1389/17 RMG z dnia 18 grudnia 2017 r., uchwałą Nr LVII/1730/18 RMG z dnia 27 września 2018 r.
  • Uchwała Nr XLIV/1224/17 z Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 11 „Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu, zmieniona uchwałą Nr XLVI/1390/17 RMG z dnia 18 grudnia 2017 r., uchwałą Nr LVII/1731/18 RMG z dnia 27 września 2018 r.
  • Uchwała Nr XLIV/1225/17 Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 12 „Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu, zmieniona uchwałą Nr XLVI/1391/17 RMG z dnia 18 grudnia 2017r, uchwałą Nr LVII/1732/18 RMG z dnia 27 września 2018 r.
  • Uchwała Nr XIV/217/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków, zmieniona uchwałą Nr XII/314/15 RMG z dnia 25 czerwca 2015 r.
metryczka publikacji