Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska


nowe_logo_DRMG
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: 58 320 51 00


e-mail: drmg@gdansk.gda.pl
adres www: www.drmg.gdansk.pl
Status prawny jednostki: DRMG jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej.


Kierownictwo / struktura organizacyjna

Dyrektor Naczelny: Włodzimierz Bartosiewicz
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań liniowych: Ewa Zielińska
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań kubaturowych: Jarosław Kińczyk
tel.: +48 58 320 51 11

Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu: Wiesław Galikowski

tel.: +48 58 320 51 29

WAŻNIEJSZE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Biuro Organizacji i Zarządzania

Kierownik Biura: Ewelina Lubińska
tel.: +48 58 722 89 01


Biuro Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura: Krzysztof Małkowski
tel.: +48 58 320 51 07


Biuro Finansowo – Księgowe

Główna Księgowa: Danuta Malinowska
tel.: +48 58 320 51 02

 

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności DRMG jest obsługa inwestycji i remontów:
- przygotowanie i realizacja inwestycji Gminy Miasta Gdańska,
- planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska,
- udzielanie zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie inwestycji i remontów Gminy.

 

Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie DRMG za rok 2020 (327.79 KB)


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami. 

Informację przygotował: Agnieszka Zakrzacka, tel.: 58 320 51 00, e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

 

 
 

Dyrektor Jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji
w środy w godzinach od 10.00 do 11.00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
 
 
metryczka publikacji