Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody Splendor Gedanensis oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2022 r.

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2022 rok.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać można:

 • za twórczość artystyczną i dokonania twórcze,
 • za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania dziedzictwa kulturowego,
 • za kreację kultury i działanie na rzecz jej upowszechniania.

Do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska można zgłaszać osoby lub instytucje znacząco wspierające działania w obszarze kultury w 2022 r.

Kto może zgłaszać?

 1. Instytucje kultury
 2. Związki twórcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sektorze kultury
 3. Szkoły wyższe i artystyczne,
 4. Organy administracji publicznej,
 5. Radni Miasta Gdańska,
 6. Przedstawiciele mediów,
 7. Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”

Składanie wniosków

Każdy zgłaszający może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do Nagrody i jednego kandydata do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2022.

Termin zgłoszeń: 31 marca 2023 r.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach:

 1. Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74,
 2. Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
 3. Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2,
 4. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Szczegółowych informacji na temat nagrody i tytułu udziela Marta Kąkel, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. (58) 323 65 56, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl
Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis (32.55 KB)
Wniosek do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska (34.03 KB)


 

Metryczka publikacji