Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12

Siedziba: Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym.

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
4

Miejski Konserwator Zabytków – Janusz Tarnacki

58 323 7100
 
3
Sekretariat - Urszula Kowalewska
58 323 7100
58 323 7120
1

Ewa Malinowska

Grzegorz Sobczyk

58 323 7108
58 323 7109
 
8

Grzegorz Żabiński

Elżbieta Nakonieczna

58 323 7113
 
58 323 7114
 
14
Klementyna Groth-Augustjańska
 
Natalia Kosierb
58 323 7117
 
58 323 7101
 
metryczka publikacji