BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12

Siedziba: Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym.

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
2
Dyrektor Biura – Grzegorz Sulikowski
58 323 7100
58 323 7120
4

Zastępca Dyrektora – Janusz Tarnacki

58 323 7100

3
Sekretariat - Urszula Kowalewska
58 323 7100
1

Ewa Malinowska

Grzegorz Sobczyk

Olga Droździecka

58 323 7108
58 323 7109
58 323 7110

8

Grzegorz Żabiński

Elżbieta Nakonieczna

58 323 7113
58 323 7114
13

Joanna Bober

58 323 7123
14
Barbara Wilemborek
Izabella Zawadzka
Anna Filipowicz
58 323 7111
58 323 7117
58 323 7101
metryczka publikacji