BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków


 

tarnacki
Miejski Konserwator Zabytków: Janusz Tarnacki

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk
pokój nr 3
nr wew. 7104
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym (w tych dniach nie przyjmuje się interesantów).

W związku z wypowiedzeniem porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wszystkie sprawy dotyczące zabytków na terenie miasta Gdańska prowadzić będzie wyłącznie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.

 

Pracownicy:

Urszula Kowalewska - sekretariat, pok. nr 3, nr tel. 58 323 71 00 

Ewa Malinowska - pok. nr 1, nr tel. 58 323 71 08    ewa.malinowska@gdansk.gda.pl

Grzegorz Sobczyk - pok. nr 1, nr tel. 58 323 71 09  grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl

Grzegorz Żabiński - pok. nr 8, nr tel. 58 323 71 13   grzegorz.zabinski@gdansk.gda.pl

Klementyna Groth-Augustjańska - II piętro, pok. nr 14, nr tel. 58 323 71 17 klementyna.groth-augustjanska@gdansk.gda.pl

Natalia Kosierb - II piętro, pok. 14, nr tel. 58 323 71 01 natalia.kosierb@gdansk.gda.pl