BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.06.2018r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa obiektów do magazynowania i konfekcjonowania cukru z infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku w rejonie ul. Chodackiego i Nabrzeża Wiślanego.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.06.2018r. (63.13 KB)
metryczka publikacji