BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja chodników na terenie Gdańska - edycja 2017- ulica Wiosłowa na całej długości (utwardzenie płytami Yomb)".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. (68.84 KB)
metryczka publikacji