BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. o wydaniu postanowienia - sprostowanie omyłki pisarskiej -w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. " Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I" planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do nn postanowienia.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. (2.81 MB)
metryczka publikacji